Gewetensbezwaren

Don Quishocking

Dit is de ondervraging van een dienstweigeraar door de ruimdenkende
Officieren van de beoordelingscommissie

U beroept zich alsmaar op de grondwet, zegt u mij eens eerlijk, bent u
Kommunist?
Ga toch lekker zitten, maak het u gemakkelijk, echt we zijn hier niet
Bekrompen
Lange haren, blote voeten, kralen, wierook, alles heb ik hier gehad
Echter in de paperassen piesen is niet toegestaan, haha
Zei u net niet dat u Marx en Engels hebt gelezen?
Maar zeg eens eerlijk, snapt u alles wat daar staat? U hebt toch enkel
MULO?
Waarom windt u zich zo op, daar kunt u toch niets aan doen
U mag lezen wat u wil, vrijheid blijheid, u bent vrij
Hier mag ieder doen en laten wat hij wil
Mits u zich houdt aan onze op democratische wijze tot stand gekomen
Spelregels, maar dat spreekt vanzelf

Ja, soldaatje spelen dat wil tegenwoordig niemand meer, ik begrijp dat
Wel, ik had waarschijnlijk ook geen zin gehad, maar eh... Wat voor reden
Geeft u daarvoor op?
Kom nou niet meer aan met imperialisme, NATO en de grote Industrieen en
Voor rijken wilt u geen kastanjes uit het vuur halen
Neem ik allemaal van u aan, zal voor u belangrijk zijn, Interesseert me
Echter niet
Waar ik op zit wachten zijn gewetensbezwaren. Wat dat zijn?
Haha, wat ik zeggen ga klinkt hard, maar het slaat de spijker op zijn kop
Of u doden kunt of niet. Vrijheid blijheid, u bent vrij
Hier mag ieder doen en laten wat hij wil
Mits u zich houdt aan onze op democratische wijze tot stand gekomen
Spelregels, maar dat spreekt vanzelf

Laat ons bij het begin beginnen, van een kerkgenootschap bent u niet
Hoort niet tot een algemeen erkende sekte, nou dan zie ik het somber in
Voor uw gewetensbezwaren
Ik had hier laatst een vogel en die noemde zich boeddhist, had zijn kop
Gauw kaal geschoren
Maar had succes ermee, slimmerik
Let u nu goed op, want ik ga uw geweten testen
Stel dat u en uw vriendin vanavond loopt te wandelen in het park
Plotseling staat een zwaar bewapende Rus, he nee, laat ik zeggen een paar
Amerikanen, zwaar bewapend 's nachts in het park, willen zich aan uw
Vriendin vergrijpen, u heeft toevallig een pistool op zak, nou wat doet u
Dan?
Wat zegt u me nu, is dit geen goed voorbeeld?
Nu ja, zoals u wilt, vrijheid blijheid, u bent vrij
Hier mag ieder doen en laten wat hij wil
Mits u zich houdt aan onze op democratische wijze tot stand gekomen
Spelregels, maar dat spreekt vanzelf

Goed, de Russen en Amerikanen laten we dus vallen, de Chinezen ook en met
Surinamers hoef ik vast niet aan te komen, laat dan maar
Neem een paar gewone zware jongens, straal bezopen en bewapend, 's nachts
In het park
Willen zich aan uw vriendin vergrijpen, u heeft nog altijd dat pistool op
Zak
Nou, wat doet u dan? Stort u zich misschien op beide knieen en gaat
Bidden?
Ja, je weet het nooit met mensen die voortdurend Marx en Engels lezen
Wat zegt u me nu, heb ik het aldoor over politiek, daar moet ik echt om
Lachen
Stel ik u een vraag, leg het antwoord in uw mond, maar u
Vrijheid, blijheid, u bent vrij
Hier mag ieder doen en laten wat hij wil
Mits u zich houdt aan onze op democratische wijze tot stand gekomen
Spelregels, maar dat spreekt vanzelf

Zo, nu wil ik echt wel weten wat u doet, dus nou nog eens
Een paar zware jongens, straal bezopen en bewapend, 's nachts in het park
Willen zich aan uw vriendin vergrijpen en u heeft nog altijd dat pistool
Op zak
Nou wat doet u? Wat zegt u me nu? U schiet omdat er sprake is van
Noodweer?
Reuze spijtig, dit antwoord is verkeerd, het goede antwoord luidt aldus
Ik gooi mijn wapen weg en vraag dan aan de heren, of ze willen stoppen
Met verkrachten
Wat zegt u me daar? Dit soort situaties ziet u niet gebeuren in het leger?
Begint u nu alweer, dat is politiek, heeft toch niets te maken met geweten
Ja, grondwet, grondwet, grondwet. U beroept zich alsmaar op de grondwet
Zegt u mij eens eerlijk, bent u kommunist, vrijheid blijheid, u bent vrij
Hier mag ieder doen en laten wat hij wil
Hier mag ieder doen en laten wat hij wil
Mits u zich houdt aan onze op democratische wijze tot stand gekomen
Spelregels

Tracker

All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.